Abrahamsen - Ledelsessystemer

Abrahamsen er en konsulentvirksomhed med speciale inden for installationsbranchen. Virksomhedens målsætning er at levere kompetent og professionel konsulentbistand til virksomhedens ledelse inden for de områder, hvor myndighederne stiller stadig større krav til dokumentation og kontrol. Abrahamsen har særlige kompetencer inden for udvikling og implementering af SKS-systemer, SKS-AIA systemer og SKS-AIA-ABA systemer. Med fokus specielt rettet mod myndighedsområdet, skabes der indsigt og erfaringer, som kommer kunder og samarbejdspartnere til gode på tværs af branchen.

Arbejdsmiljøcenteret

Arbejdsmiljøcenteret er en konsulentvirksomhed, der leverer analyse, rådgivning og uddannelse i forbindelse med arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøcenteret er autoriseret som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen, den tidligere §9 uddannelse. Arbejdsmiljøcenteret tilbyder desuden samarbejds- og teamkurser.

CO3-Consult

Siden 1991 har Co3-Consult haft fokus på udvikling og styrkelse af virksomheder på B2B markedet. Som et resultat af denne fokusering udviklede Co3-Consult i 1994 SMIL konceptet, der siden har dannet grundlag for alle aktiviteterne. Co3-Consult tilbyder rådgivning om strategi- og  procesudvikling i virksomheder med op til 250 ansatte, samt - tilpasset til den enkelte virksomhed - aktivt at deltage i implementering. Rådgivningen udføres primært i rollen som proceskonsulent over for både individer og grupper, men også som sparringspartner, mentor og coach. 

Environ Management & Audit

ENVIRON Management & Audit er en selvstændig, uafhængig rådgivende ingeniørvirksomhed. Vore ydelser omfatter alle aspekter omkring udvikling, drift og vedligeholdelse af ledelsessystemer, tekniske, administrative og organisatoriske - og i de forandringsprocesser en virksomhed gennemløber. Vort speciale er ledelsessystemer i indenfor kvalitet-, miljø-, energi-, sikkerhed- og arbejdsmiljø dvs.ISO 14001:2004, ISO 9000:2008 og OHSAS 18001:2008. Vi løser opgaver for et vidt spektrum af virksomheder og brancher, er en del af et stort netværk hvor deltagerne supplerer hinanden både branche- og kompetencemæssigt.  Vi sammensætter teams til alle opgaver. Læs mere på vores hjemmeside.

FBJ Consult

Velkommen til FBJ Consult, en konsulentforretning som bygger på omfattende praktisk ledelseserfaring og enkle ledelsesværktøjer der giver vedvarende resultater. Med fokus på Organisation og HR som en integreret del af virksomhedens forretningsmæssige udvikling, og med erfaring som leder og konsulent i nogle af verdens mest succesfulde virksomheder, og senest fra mindre og innovative virksomheder, tilbydes konsulentassistance. Kontakt FBJ Consult for yderligere dialog.

Feicon ApS

Feicon ApS tilbyder virksomheder rådgivning i forbindelse med implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemer; kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Vores speciale er ledelsesudvikling, hvor vi hjælper kunderne med at sikre, at "den røde tråd" (værdier, visioner og strategier) effektivt forplanter sig i organisationen. Vi tilbyder derfor hjælp med implementering af værdibaseret audit. Feicon coacher såvel ledelse som medarbejdere til bedre trivsel, arbejdsglæde og effektivitet, og vi tilbyder vores kunder hjælp til gennemførelse og analyse af kundemeningsmåling. Sluttelig udfordrer vi ledelsen hos vores kunder ved gennem LEAN og sund fornuft at sikre optimal effektivitet og styrke i arbejdsgangene. Nitob binder vores ydelser sammen i et kraftfuldt og brugervenligt dokumentstyringssystem.

Forsyningskonsulenterne.dk

Forsyningskonsulenterne.dk™ kender forsyningsvirksomhedernes udfordringer og er vant til at hjælpe med at løse dem, bl.a. også når det drejer sig om at styrke, dokumentere og kvalitetssikre forsyningernes kvalitet og effektivitet. Forsyningskonsulenterne.dk™ leverer kvalificeret rådgivning i krydsfeltet af organisatoriske, juridiske, personalemæssige, økonomiske, politiske og tekniske problemstillinger. Vi kan derfor på kvalificeret vis hjælpe med at implementere Nitobsom værktøj i forsyningerne til kvalitetsstyring, miljøledelse, energiledelse, risikostyring og lignende formål.

Sikma Consult 

Sikma Consult (tidligere Freelance Miljøsupport) er et konsulentfirma, som yder assistance til private virksomheder og offentlige myndigheder der har behov for ekstra ressourcer til at løse miljø- og arbejdsmiljøopgaver samt opgaver i forbindelse med farligt gods.

KSP-Consult

KSP-Consult er et uafhængigt konsulentfirma, der yder konsulentbistand inden for områderne miljø, energi, organisation og software.  

Team-Plus

Team-Plus varetager alle traditionelle bogholderiopgaver for virksomheder der ønsker af outsource deres bogholderi/økonomifunktion. Team-Plus afholder forskellige kurser i bogføring. Team-Plus er Nitob™ agent og sælger Nitob™ uden rådgivning. 


Til top