Integrerede ledelsessystemer
miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, sundhed, sikkerhed 

 

Nitob anvendes blandt andet i følgende sektorer og i fagområder


Sektorer

 • Industri

 • Fødevare

 • Håndværk

 • Handel & service

 • Offentlig forvaltning

 • Forsyning

 • Lager & logistik

 • Affald og recycling

 • Sundhed

Fagområder

 • Kvalitetssikring fx ISO 9000, Den Danske Kvalitetsmodel for sundhedssektoren, BKT 661 Kvalitetsstyringsbekendtgørelsen for kommuner, Sikkerhedsstyrelsens SKS for el-installatører, GxP, GAMP, etc.

 • Miljøledelse fx. ISO 14001, EMAS, etc.

 • Energiledelse fx DS 2403, etc.

 • Arbejdsmiljøledelse fx OHSAS 18001, BKT nr. 923 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat, etc.

 • Fødevaresikkerhed fx ISO 22000, BRC Global Standard for Food Safety, etc.

 • IT-sikkerhed, fx ISO 27000, DS 484, etc.

 • Administration og vedligeholdelse af materiel og stoffer